Loading...
โรลเลอร์ 2017-07-13T08:34:59+00:00

** ระวังสินค้าลอกเลียนแบบ และ แอบอ้างในการขาย รุ่นสินค้าแมงป่องทั้งหมดปรากฏบนเว็บนี้เท่านั้น **

โรลเลอร์ (D20)

การใช้งานโรลเลอร์ให้ทนทาน สำหรับรถเกี่ยวข้าวที่จอดเป็นเวลานาน ควรขยับรถเดินหน้า-ถอยหลัง เพื่อไม่ให้แหวนติด
และควรเปลี่ยนถ่ายน้ำมันโรลเลอร์แมงป่อง ทุกๆ 1,000 ไร่ เพื่อยืดอายุการใช้งาน

SPB-2P

โรลเลอร์ D20 ปีกเดี่ยว รุ่น SPB-2P ร้าน ส.ไพบูลย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายผู้เดียว (Original)

SPB-3P

โรลเลอร์ D20 ปีกคู่ รุ่น SPB-3P ร้าน ส.ไพบูลย์ เป็นตัวแทนจำหน่ายผู้เดียว (Original)

JK-2P

โรลเลอร์ D20 ปีกเดี่ยว รุ่น JK-2P

JK-3P

โรลเลอร์ D20 ปีกคู่รุ่น JK-3P

ม้าแข่ง

โรลเลอร์ D20 ปีกเดี่ยว รุ่น ม้าแข่ง

โรลเลอร์ (D25)

กะเทย

โรลเลอร์ D25 รุ่น กะเทย (ฝาสั้น) สาหรับโซ่ D20 ขนาดโรลเลอร์ D30

กะเทยศักดิ์ (ฝายาว)

โรลเลอร์ D25 รุ่น กะเทยศักดิ์ (ฝายาว) KM สาหรับโซ่ D20 ขนาดโรลเลอร์ D30

โรลเลอร์ (D30)

12HT

โรลเลอร์ D30 รุ่น 12HT (ฝาสั้น) สำหรับโซ่ D30

12HTศักดิ์

โรลเลอร์ D30 รุ่น 12HTศักดิ์(ฝายาว) Starbig สำหรับโซ่ D30

คันชัก

คันชัก

คันชักมีแขน