Loading...
About 2017-07-21T10:56:04+00:00

เกี่ยวกับเรา

ชื่อบริษัท         : เคเจเอส แอนด์ ที จำกัด (แมงป่อง)
ที่อยู่             : 7/9 หมู่5 ตำบลคอกกระบือ อำเภอเมือง
จังหวัดสมุทรสาคร 74000
โทร              : 034-854-393-5
มือถือ           : 081-854-0109
ทุนจดทะเบียน   : 25,000,000 บาท
จำนวนพนักงาน : 70 คน
ขนาดโรงงาน    : 3 ไร่
เครื่อง CNC     : 32 เครื่อง

ประวัติของบริษัท เคเจเอส แอนด์ ที จำกัด (แมงป่อง)

2523 : ก่อตั้งบริษัท เอี่ยมสปริง จำกัด
2537 : ย้ายโรงงานใหม่ และ ก่อตั้งบริษัท เคเจเอส แอนด์ ที จำกัด
2545 : เริ่มต้นผลิต โรลเลอร์
2547 : ขยายและปรับปรุงโรงงาน
2549 : เริ่มต้นผลิต บู๊ชสลัก
2552 : เริ่มต้นผลิต โซ่แทรค
2553 : เริ่มต้นผลิต หัวจรวด(ซองใบมีด)