Loading...
Partners 2017-07-05T08:40:03+00:00

บริษัทในเครือ

บริษัท วงสปริง จำกัด (Wonk Spring Co., Ltd.)

รับผลิตสปริงตามตัวอย่าง สำหรับงานอุตสาหกรรมทุกประเภท
http://www.wonkspring.com/

บริษัท ภูทรัพย์ไอรอน จำกัด (Phusubiron Co., Ltd.)

ประกอบกิจการประเภทการชุบแข็งโลหะ